Thumb 5add7813f1ff8685a9fd4e66d5970e7a
Голова Київської обласної державної адміністрації Михайло
Каренович
БНО-АЙРІЯН

Ми створили зручну веб-платформу, яка повинна стати дієвим інструментом для залучення інвестиційного капіталу в економіку, що поширюватиме інформацію про інвестиційний та економічний потенціал, а також слугуватиме електронним майданчиком для комунікації влади та бізнесу з питань реалізації інвестиційних проектів.